Mwen santi mwen an jwa deske ou adrese ak nasyon an map mande...

Watson Lamour Says...

mwen santi mwen an jwa deske ou adrese ak nasyon an map mande bondye pou li ka ede ou reyalize tout rev ou. pa bliye se zantray pitit pep ayisyen an kap depafini paske nou beswen ou tout jan tout fason nan moman an et mwen personelman mwen remersye ou pou tout fos ak kourag ou moutre nou et map di ou mesi mesi

Posted November 29 2010 at 12:18 PM

REPLY to this message

or start a NEW Topic

Messages in Topic

Subject Author Date
Mwen Santi Mwen An Jwa Deske Ou Adrese Ak Nasyon An Map Mande Bondye Pou Li Ka Ede Ou Reyalize Tout Rev Ou. Pa Bliye Se Zantray... Watson Lamour 11/29/2010