Piga di ké sé jaloum jalou! Piga di ké s&#233...

Patrick Princivil Says...

Piga di ké sé jaloum jalou!

Piga di ké sé fal mwen ki plen ak diri ak po poul nan Ottawa- Canada ki fè map palé konsa a! piga di ké sé rasis kém rasis! piga di sé négatif kém trò négatif.

Nou wè nan kisa vyé fanm ki rélé Michel Martelly sa a mété nou nan zafè vyé mizik star li ya?

sé vyé konsékans sa yo ké pèp Ayisyen ap kontinyé péyé la a wi. Péyi Dayiti pa yon bòdèl de mèd; sé konsa palè Ayisyen an pa ta dwé sipozé tounen kay makrèl. Nou sé Ayisyen, bouche tout moun fan-n sé poun manjé!

Men mézanmi!

Pou Donkato al pozé kandidal an Ayiti pou pòs sénatè ak chévél kòdé,
2 zan-no nan zòrèy li, pantalon ni chita sou tèt boudal prèt pou tonbé tankou yon vyé drogé, tankou yon vyé madanm.

Gen yon lòt ki rélé Gracia tèt sa a menm gayé tankou yon vyé fanm kolokent, yon vyé Jézabèl, épi pou CEP a pèmèt yo pou yo aksépté moun sa yo inskri pou pòs sénatè ak lòt pos léta nan éta yo yé a épi CEP a pa menm voyé yo al ranjé kò yo, épi yo aksépté yo konsa?

Mésyé! Gadé nan ki éta lòm tonbé!

Gadé nan ki éta dròd, tafya, mizik payen, sigarèt, adiltè, vodou, sanpwèl, lougarou, masonlò, zobop, bizango, manbo, ougan, bòlèt, loto mété moun yo mésyé?

Sil vou plè! Mòd moun sa yo sou chè nan légliz yap préché wi!

An nou pa rélé yo légliz! An nou rélé yo péristil.

Sé pou bonDyé bay nou tout bon krétyen yo pouvwa poun maché raché tout fo pastè yo, fo dyak légliz yo, fo ansyen légliz yo, ak tout fo manb légliz kap chofé ban sa yo ak kout manchèt, oswa raché yo ak kout zam.

Si yo pat transfòmé légliz yo tankou péristil, menm ké pakèt tata, masisi ak madivine ta monté sou pouvwa ap fè tenten an Ayiti; menm ké tout tata sa yo, masisi ak madivine ta kité Miami, brooklyn, New-York, Carlifornia, Los Angeles etc. o Zéta zini pou al konronpi péyi Dayiti.

Menm si tout vyé masisi ak madivine yo ta kité Monréal Canada, Toronto, Ottawa, etc. épi pou yal gonflé an Ayiti pou konronpi pèp Ayisyen Ayiti malgré éta yo déja té yé a.

Palè national Dayiti pa tap gen tan tonbé an dégraba ak tout vyé politisyen vòlè sa yo konsa, jis pou ta kenbé Ayiti nan labou santi ak fatra, grangou, ak tout lòt kalité mizè ki pou ta fè nou-menm Ayisyen pwal nan frité nan péyi blan pou problèm mizè ak grangou.

Sé pa sa Michel Martelly té fini fè an Ayiti yo pou Moise Jean Charles, Volcy ak pati Lavalas té détwi nan péyi Dayiti.

Sé fo krétyen yo ki mété nou nan troub sa yo, sé yo menm pou malfèktè sa yo té détwi anba difé.

Krétyen révéyé nou!

Yon sèl jan poun konbat kamoken sa yo sé nan jèn ak priyè san ipokrizi, pou bondyé ka délivré nou anba men ban putin sa yo.

Menm ké nou wè pastè nan volè, masisi, madivine, masonlòj, lougarou, ougan, manbo, sanpwèl, machan dròg. Nou pa bézwen pèdi tan nou avèk yo, sé manjé dyab la ké yo yé, talè bonDyé papa nou ki nan syèl la pwal vini ak frèt kòdél nan men yo pou dévoré yo.

Mwen pap chita o Canada sèlman poum bonbadé kriminèl kap mal trété nou an Ayiti.

Map di nou sa jodi ya:
piga nou di sa ak énmi yo tandé!

Jédi kap 28 jiyè, 2016 la; map rantré an Ayiti ak yon biyè davyon: yon sèl rantré an Ayiti (one way) kòm mwen toujou fè pandan plis ké 20 vwayaj anviron kém déja fè de Canada ak Ayiti dépui mars 1990; rivé jiskan jiyè 2016 la; kounyé a mwen pwal andedan péyi Dayiti.

Gadé!

Sé pwent mwen tap bay malfèktè mélanjé ak fo profèt yo, kounyé a sé mato pilon ak digèt mwen pwal simen sou masonlòj yo ak lougarou yo.

Mwen konsidém kòm yon dézyèm Jean Baptiste: nèg ké fanm Érod yo té fè koupé tèt la.

Men kòmanm pwal abiyé! Konsa nap ka idantifyém pi byen.

Map gen yon jeans blé sou mwen ak yon gro foto Moise ak tout 10 kòmandman yo nan men li, plis yon épé dévan mayo a; dèyè mayo a ap gen yon foto légliz ak tout adrès légliz la.

Épi lè nou gadé anba mayo a, nap wè:

www.facebook.com/patrickprincivil

vini konékté avèk mwen sou facebook

Atansyon kidnapè yo!

Map rantré an Ayiti ak prèské 2 pla menm, mwen pap menm pran taxi;
mwen pwal maché dépi nan airport la poum al pran bis croix des bouquets, épi map tounen Pétion ville nan démen kotém té grandi a pou mal kalé kòm ak lévanjil bondyé a.

Mwen té toujou ap di sa: é map kontinyé di sa:

O non de Jézi: mwen pa pè pwazon; mwen pa pè kout poud, mwen pa pè masonlòj, mwen pa pè lougarou; mwen pa pè sanpwèl, mwen pa pè ougan, mwen pa pè masonlòj, mwen pa pè pèsòn nan palè yo; mwen pa pè gro zam; mwen pa pè satan ak mové zanj yo.

Pa pèdi tan nou atakém, lavi nou a pasé mal. Menm ké mwen ak 2 pla menm, mwen pwal fè sam kapab poum wè fanmim ak anpil moun nan Pierre Sily, bouk champagn, morn lazare etc.

Safè lontan map lansé bonm.

Tout ougan, manbo, zobop, sanpwèl, masonlòj lougarou, bizango, fo krétyen, fo pastè ki santi yo antravé ak vyé poupé, baka, vyé twal sal, vyé tèt mò; épi ki vlé répanti, fèm konnen, map pwal priyé avèk yo ak gro bòt désanlyém nan pyém, ak pikwam, pins mwen etc. poum déchouké tout vyé maji jété nan difé mwen sèl, san oken vyé profèt kopi koplan kap chofé ban nan légliz.

email mwen nan:
patrickprincivil [at] gmail.com

Posted July 22 2016 at 1:20 PM

REPLY to this message

or start a NEW Topic

Messages in Topic

Subject Author Date
Piga Di Ke Se Jaloum Jalou! Piga Di Ke Se Fal Mwen Ki Plen Ak Diri Ak Po Poul Nan Ottawa- Canada Ki Fe Map Pale Konsa A! Piga Di... Patrick Princivil 07/22/2016