Banm konplété twazyèm mésaj mwen an pou...

Patrick Princivil Says...

Banm konplété twazyèm mésaj mwen an pou jodi a. Parleman an ap éséyé wè kòman yo pwal poté yon solisyon pou rétiré kandida yo anba kriz ké yap travèsé a, Moise Jean Charles ki ta dwé Prézidan péyi a li pa vin sou médya pou lap fè ménas, paské yo konnen trè byen sa pa pwal maché pou li. Kèlké swa G8, kèlké swa G30, kèlké swa pati Lavalas.

Yo té di ké yo pata pwal nan dézyèm tour ak Prézidan Martelly paské yo té fè frod pou té mété Jovenel Moise Prézidan.

A la fin lè Prézidan Martelly ak lapolis, minis, ak anpil lòt moun nan branche PHTK tap pran désizyon pou té voyé sèlman Jovenel Moise nan éléksyon pou yo té tou pwofité mété Jovenel Moise Prézidan, dépi menm moman an mwen pran dispozisyon mwen pou Prézidan Martelly raché manyòk li sanl pa fè éléksyon.

Mwen sé krétyen, mwen pou la justis épi mwen kont injustis.

Misyé té konpran sa, li té chita palé ak paleman an épi yo té pran yon désizyon san bri san kont épi Michelle Martelly té ralé kòl 7 Févriyé sanl pat fòsé fè éléksyon pou té lagé pèp la nan pwoblèm ak plis fristrasyon.

Tout sa G8 la ak G30 la plis pati Lavalas ak tout rès 104 kandida yo té mandé a yo jwen ni épi yap tan sak pwal parèt.

Kisak fè Anèl Bélizaire santi jodi a pou lap pansé de rasanblé 120 kriminèl pou lal ranvèsé gouvernman nan palè Ayisyen an poul parèt ak moun pa li?

Li di ké sou chak moun ki nan palè a sé 1 sou 10 moun ki onèt, tout moun dwé konnen sa, sé menm bagay la kap pasé nan menm légliz yo.

Si Anèl Bélizaire pou tèt pal li té onèt sé pa konsa li tap rézoné, sa vlé di li ankò pi malonèt ké moun lap akizé yo, si sé vyé ménas sa yo ké lap. Genlè sé misyé ki ranplasé Barabas, ébyen li fè dékabès.

Alo lapolis, MUNISTAH !

Jwèt la nan men yo !

Kèlké swa vakabon ki fè dézòd nan péyi a sé touyél san réfléchi. Bondyé kréyé zam sé pou krazé tèt malvéyan.

Jwèt la nan men léta ! La lwa sé la lwa !

Alo pèp Ayisyen ! Pa dékourajé ! Ayiti sé yon péyi, li paka péri !

Si gen pou péri sé opozisyon kap bay pwoblèm nan ki pou dwé rédui an pousyè.

Menm jan yo té kolé tèt yo ansanm pou yo té sipòté sweet micky prézidan pou 1 an, jodi a yo ka kontinyé sipòté yon prézidan pou 5 ans, pa pou 2 mwa, pa pou 6 mwa;

Kèlké swa yon Prézidan ki élu pou 5 ans, lap fè 5 ans. Kité dézòd. Nou déja wè G8 la ak G30 la sé yon kolòn pati politik pwoblèm ki la pou divizyon, si yo té bon konsa yo ta yon sèl G50.

Nan ka sa a si yo pa antan yo sé pou gouvernman Ayisyen an ranfòsé plis MUNISTAH nan péyi a pou kasé zo yo, men nou pap pran oken okipasyon Amériken pou al kontinyé vòlè lò nou yo ak mine nou yo.

(G8, G30) véyé zo nou !

Rézon ki fèm pap lagé yon may, si gouvernman Dominiken té ka pran Dominiken nwa ki fèt nan péyi yo avèk sang Ayisyen nan ven yo épi poul bouskilé yo al Ayiti, yon ban moun ki pa menm palé kréyòl ! É mwen menm ki té kité Ayiti a 29 ans poum vini sitwayen Canadyen?

Mwen pa menm fèt Canada, yo ka fèm pi mal ké sa gouvernman Dominiken an fè a, sé pou sam nan batay la tou. Mwen pa pwal dòmi anba tant pou vòlè, kriminèl ak voryen kap simen panik, map dòmi anba tant pou siklòn ak tranbléman de tè sèlman.

Si opozisyon divizyon an gen plan détwi tout sak gen an Ayiti yap krazél sou dom, lakay sé lakay.

Kèlkéswa sé nan yon kay an klisad ak tòl mwen bati an Ayiti sou yon ti bout tè ki rélé mwen-menm ak madanm mwen ak pitit nou chè mèt chè mètrès, fò nougenyenl poun viv Ayiti o nom de Jézi, bonDyé map sèvi a pa méchan.

Stop that.

Posted February 11 2016 at 10:32 PM

REPLY to this message

or start a NEW Topic

Messages in Topic

Subject Author Date
Banm Konplete Twazyem Mesaj Mwen An Pou Jodi A. Parleman An Ap Eseye We Koman Yo Pwal Pote Yon Solisyon Pou Retire Kandida Yo... Patrick Princivil 02/11/2016
Sa Fret Fo N'ai Gade L...#Traka Jc Traka 02/12/2016
Sa Fret Fo N'ai Gade L...#Traka Jc Traka 02/12/2016