Kounyé a mwen konpran pèp Haitien an, konsa mwen...

Patrick Princivil Says...

Kounyé a mwen konpran pèp Haitien an,

konsa mwen avèk yo a 200%, sé fan nan bouda gouvènman Haitien an pou yon bagay ki gen valè, mwen té étoné poum tap tandé Prézidan nan yon entèvyou avèk la press jounalis Français koté li té di yo kél subvansyoné gaz la pou pèp kab achetél; sé yon bagay ki pa menm fè sans sè ké gen yon fos koté nan sistèm politique gouvènman Haitien paské pagen moun ki dwé fè yon bizsnis pou pèdan sé pou yo démélé gèt yo pou van gaz la pi chè men ak yon kondition pou yo retiré pèp Haitien an nan ti vi mésken sa a. pandanm té kwafè a lèm tap gadé anpil ti jèn Haitien yo ki ta pou menm lékol pou apran yon bagay sérié an Haiti pou itil fanmi yo, bon yo chwazi pou yo fè taxi ak motosiklèt pou yo ka manjé, pagen oken problèm nan sa men sak fèm mal nèg yo pran moun nan kafou kwafè pou al nan éstasyon Lascaobas: lèw monté moto sa a pou $10 Haitien li oblijé ap chajé nou $10 Haitien sa a si sil jwen 2 moun ki pralé, sa vlé di pou jèn sa yo pran 45 minute ap roulé moto nan wout la e menen moun al Lascahobas li fè wout la pou $20 Haitien; si sé Bélladè yo chajé $10 Haitien pou 2 pasajè, si sé pa 2 moun yo pa pwalé.

Nou pa fè gaz pou prix mwen gaz la yé au Canada èské sé pisé pèp Haitien mét nan machine yo pou yo woulé?

jis kilè moun sa yo ap mété bon kilot ak kalson nan bouda yo?

Nou kon règle yo déjà, dépi sé avèk vyé program kanaval Martelly ap vin kontinyé dévlopé Haiti map toujou ralé kom nan dosyé kanaval a ak rara dépi mwa janvié pou jiska se ké malpropté yo a fini, men yap péyé sa chè; mwen jis té bézwen asirém ké Moise Jean Charles pa Sénatè an Haiti anko: au nom de Jésus.

Yon nan diaspora yo té di ké si pati opposition pran kontrol Haiti sé sou yon boukan difé yo pral chita mwen dako ak sa. Yo paka fin kité kabrit la fin pasé pou sé lè sa a Moise Jean Charles ak pati opposition ap fèmen baryè, Bondyé chatyé pitit li renmen men nenpot kap fè tenten sé pou yo péyé tenten an sé pa sèlman pati opposion kap chita sou boukan difé a sé tout moun ki pa répanti yo, imoral ap mét lod nan imoral, kriminèl ap jijé kriminèl, volè ap bat volè ki fè menm krétyen kap sèvi bonDyé yo viktim tou koté bagay sa a pwalé?

Haiti pa bézwen Prézidan kap maché gouyé nan kanaval ak rara ak pèp sé pou sa ti jèn yo pa réspékté chèf déta yo anko yo tro dézod, sé pa profésyonèl, sé bagay sa yo frè paran té kon ap di nou an wi menm si sé yo menm ak bonDyé ki kon si yo pratiké sa yap préché a men li fè sans, si yon nèg plen konésans épil mal honèt e yon lot moun di li pa mal honèt men li pagen oken konésans poul jéré kèlké swa sal yé a si prézans bonDyé pa avèk moun sa a sé menm kout baton an. Mwen bouké préché moun sa yo yo pap tandém, pyé bwa a déjà fin kochi déjà sé manchèt ki solisyon an men nou menm ki pa manjé pwa paka fout kaka pwa.

Afè pou lidè ap péyé ti vakabon ak vakabone 10 kob pou krazé brizé mét difé an Haiti a sa fok sa fini men dépi sé grèv yap déklanché nan bouda léta Haitien pou lavi chè ak grangou ak tout lot vyé mizè ak ti vi mésken mwen avèk yo, sé fan nan bouda léta Haitien.

159 pati politik sa yo té ka mét tèt ansanm ak gouvenman Haitien an pou ranjé péyi d'Haiti, nou paka kité sé gouvènman Amériken, la France ak Canada kap vin pansé pou nou en Haiti, sa sé ridikil.

Pati opposition an pèmèt yo pou yap mandé pou MUNISTAH kité Haiti mwen vlé pou yo bay rézon ki té fè MUNISTAH rantré vin mét lod an Haiti, si yo paka bay yon rézon pozitif sé fèmen bèk yo.

Nan nèg kap fè grèv yo!

Fo yo fè atansyon ak sa yap di: lè mal sou Google e mwen tapé: le pays le plus pauvre dans le monde men sam jwen:

le Malawi, Congo, Burundi, Niger, Republique Centreafricaine, Madagascar, Sénégal, Liberia, Eritrera and Ethiopia.

Posted February 3 2015 at 8:12 PM

REPLY to this message

or start a NEW Topic

Messages in Topic

Subject Author Date
Kounye A Mwen Konpran Pep Haitien An, Konsa Mwen Avek Yo A 200%, Se Fan Nan Bouda Gouvenman Haitien An Pou Yon Bagay Ki Gen... Patrick Princivil 02/03/2015
Li Pa Posib Sakap Fet Laa Fok Yo Respecte La Lwa Hans 03/04/2015