Maryse Narcisse,,,mete difè nan prop kay'w se yon deli...

Margarette Says...

Maryse Narcisse, ,,mete difè nan prop kay'w se yon deli yon krim ...ale wè nan zafè zot

Posted May 31 2014 at 4:55 PM

REPLY to this message

or start a NEW Topic

Messages in Topic

Subject Author Date
Maryse Narcisse,,,Mete Dife Nan Prop Kay'w Se Yon Deli Yon Krim.....Ale We Nan Zafe Zot Margarette 05/31/2014
Depi Se Yon Moun Ki Pi Wo Pase Lwa Yon Peyi Yo Sipoze Mete'w Nan Prizon, Sivil Oubyen Politisyen... Jun 06/01/2014
They Shouldn't Bd Allowed. There Is A Great Distinction Between Abusing Oc Power And Exercising Of Power And Now It Is Abusing... Garry 06/02/2014